send link to app

Catalunya Comarques GeografiaLibre

CATALUNYA QUIZ: COMARQUES i GEOGRAFIA----------------------------------------------------------------------------Benvingut al primer atlas complet de preguntes i respostes sobre les comarques catalanes, les principals ciutats, els rius, llacs, pantans, cims i molt més.
CATALUNYA QUIZ:-----------------------------
L'aplicació disposa de tres opcions de menú:
- Atles: Un complet atles, capaç de mostrar les quatre províncies catalanes (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), les comarques (inclòs el Moianés de recent creació) i un complet mapa físic, amb les poblacions més importants de cadascuna de les comarques, els rius, els llacs, pantans i embassaments, així com les serralades i els cims.
- Contrarellotge: Proba de nivell de 3 minuts, durant el qual s'aniran realitzant preguntes de dificultat creixent.
- Competició: Proba de 50 preguntes de dificultat creixent sobre les comarques, les ciutats, els rius i els cims.
TEMES:-------------
Les preguntes s'organitzen per temes, i per accedir al següent tema, abans, cal superar el anterior.
- Províncies i comarques- Comarques i capitals de comarca- Ciutats i demografia- Rius, llacs i costes- Cims i serralades
RECORDS:-------------------
El joc permet calcular la nota obtinguda i inscriure-la a la llista de millors notes; seras capaç de ser un dels millors ?
MAPA VECTORIAL AMB ZOOM-------------------------------------------------
Per a implementar aquest joc s'ha hagut de crear un complet mapa de Catalunya vectorial, capaç d'allunyar la imatge per a poder observar Catalunya globalment o apropar-la per a observar detalls petits.
També s'han incorporat al atles les dades demogràfiques així com la pluviometria i les temperatures mitjanes de totes les comarques.
Nota: Les dades pluviométriques, demogràfiques i climàtiques s'han extret de la Wikipèdia i de la pàgina web del Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CATALUÑA QUIZ: COMARCAS y GEOGRAFÍA-----------------------------------------------------------------------
Bienvenido al primer atlas completo de preguntas y respuestas sobre las comarcas catalanas, las principales ciudades, los ríos, lagos, pantanos, cumbres y mucho más.
CATALUÑA QUIZ:-----------------------------
La aplicación dispone de tres opciones de menú:
- Atlas: Un completo atlas, capaz de mostrar las cuatro provincias catalanas (Barcelona, ​​Girona, Lleida y Tarragona) sus comarcas (incluido el Moianés de reciente creación) y un completo mapa físico, con las poblaciones más importantes de cada una de las comarcas, los ríos, los lagos, pantanos y embalses, así como las cordilleras y las cumbres.
- Contrarreloj: Prueba de nivel de 3 minutos, durante el cual se irán realizando preguntas de dificultad creciente.
- Competición: Prueba de 50 preguntas de dificultad creciente sobre las comarcas, las ciudades, los ríos y las cumbres.
TEMAS:-------------
Las preguntas se organizan por temas, y para acceder al siguiente tema, antes, hay que superar el anterior.
- Provincias y comarcas- Comarcas y capitales de comarca- Ciudades y demografía- Ríos, lagos y costas- Cumbres y cordilleras
RECORDS:-------------------
El juego permite calcular la nota obtenida y inscribirla en la lista de mejores notas; serás capaz de ser uno de los mejores?
MAPA VECTORIAL CON ZOOM:-------------------------------------------------
Para implementar este juego se ha tenido que crear un completo mapa de Cataluña vectorial, capaz de alejar la imagen para poder observar Cataluña globalmente o acercarla para observar detalles pequeños.
También se han incorporado al atlas los datos demográficos así como la pluviometría y las temperaturas medias de todas las comarcas.
Nota: los datos pluviométricos, demográficas y climáticas han extraído de la Wikipedia y de la página web del Idescat (Instituto de Estadística de Cataluña).